Avfallsortering

Borettslaget stiller meget strenge krav til avfallsortering.

Det finnes fire oppstillingsplasser med brune, grønne og sorte dunker.

Det er også Miljøcontainer for metall, plast og glass, samt Fretex-container.

Avfallet skal til en hver tid være godt innpakket i hensiktsmessige poser (miljøposer for kjøkkenavfall) og det er ikke tillatt å oppbevare avfall på terrassene.

I tillegg er det oppført en rød plastkasse for mindre elektrisk/elektronisk avfall i hver garasje. For mindre hageavfall finnes det egen komposteringsplass sør for rekke 25.

Borettslaget leier inn en større container flere ganger i året slik at beboerne kan kvitte seg med større ting.

NB

Ifølge retningslinjene er det ikke tillatt å kaste bildekk, bilbatterier, bildeler eller miljøfarlige stoffer i noen av avfallsdunkene. Dette er beboerne selv ansvarlige for å kvitte seg med.