Avtaler
 

 

 

Borettslaget har per i dag følgende avtaler med eksterne tjenesteleverandører:

 

Lyse AS Fiber Bredbånd,DigitalTV, IP telefoni og Internett

Vakt Service AS Døgnvakt

Stavanger Boligbyggelag

Forvaltnings- og regnskapsavtale og vaktmesteravtale