Husdyrhold

Beboere kan holde dyr dersom gode velferdsmessige grunner taler for dette, og det ikke er til ulempe for borettslaget eller andre brukere av eiendommen (utdrag fra § 5-2 i husleieloven).

Etter søknad sammen med begrunnelse og en erklæring fra naboene om at de ikke motsetter seg dyreholdet vil styret gir normaltillatelse for inntil en katt, eller en hund etter søknad. Søknaden leveres til styret.

Søknaden skal være behandlet innen en måned etter at den er mottatt av styret. Et avslag kan påklages. Passivitet er å anse som godkjenning .

Klage på dyrehold skal skje skriftlig.

Styret kan innkalle til samtaler i saken.

Ved mislighold og nekting om å fjerne dyret, kan styret vurdere oppsigelse.