Innglassing av terrasser

Det er nå tillatt med innglassing av terrasser, men det er spesielle regler som må følges.

1. Det er kun Farstad Glass AS som er godkjent leverandør

2. Beboer må selv betale kostnadene ved oppføringen

3. Beboer må selv betale egenandelen av  lagets glassforsikring ved bruk av denne.

4. Beboer må signere ansvarsovertakelse før oppføring.

Link til Farstad Glass AS