Lekeplasser og løkker

En sikker og trygg lekeplass i nærmiljøet er viktige for både barna og foreldrene.

Borettslaget har eget lekeområde midt inne i boligområdet som er godt skjermet fra trafikken. Innkjøringen til lekeområdet er avsperret for motorkjøretøy og annen motorisert trafikk, så her kan barna leke i et trafikkfritt og trygt miljø mens foreldrene kan slappe av med en kopp kaffe og en avis.

Lekeplassen blir oppgradert hvert halvår i henhold til offentlige krav om lekeplasser.

I tillegg til borettslagets egen lekeplass finnes det to kommunale lekeplasser og fotballøkke bare noen steinkast fra borettslaget.

Ikke forlat små barn alene på lekeplassen – følg med på hva de foretar seg.