Nøkler

Pass godt på nøklene
til leiligheten…

Borettslaget disponerer nemlig ikke hovednøkkel til leiligheter eller boder.

Beboer må selv erstatte tapte nøkler, samt innlåsing dersom nøkkel går tapt.