Ofte stilte spørsmål

Enten man flytter inn i et nytt eller eldre borettslag er det alltid en del spørsmål som dukker opp. Hva har jeg som andelseier/beboer egentlig lov til å gjøre uten å søke styret om lov?

Hva består fellesutgiftene av?

Hvor mye betaler jeg i renter og avdrag på min del av felleslånet per år?.

Vi har forsøkt å samle de mest vanlige spørsmålene med svar som vi har fått i løpet av de 20 årene borettslaget har eksistert og håper at du vil finne ditt spørsmål her.

Finner du det ikke så send oss en e-post og vi skal svare så snart som mulig.

Se forøvrig også Boguiden som gir en del utfyllende informasjon om laget

DETTE HAR IKKE STYRET GODKJENT – FÅ DET UT ! JAMEN…JEG TRODDE DET VAR LOV…

DETTE HAR IKKE STYRET GODKJENT – FÅ DET UT !

JAMEN…JEG TRODDE DET VAR LOV…

Hvem bestemmer i borettslaget ?

-Det er generalforsamlingen som er den øverste myndighet i borettslaget. Generalforsamlingen består av alle andelseierne som har en stemme hver og blir avholdt en gang hvert år. Styret har ansvaret for den vanlige driften mellom generalforsamlingene og tar de nødvendige bestemmelser og vedtak i henhold til Lov om Borettslag og lagets vedtekter. Styret avgir hvert år årsmelding og regnskap for perioden som er gått til generalforsamlingen som tar standpunkt til disse. Saker som i henhold til lover og vedtekter ikke kan vetas og gjennomføres av styret må forhåndsgodkjennes av generalforsamlingen.

Hva inngår i de månedlige fellesutgiftene og hvem fastsetter disse ?

-Fellesutgiftene (tidligere nevnt som husleie) dekker den daglige driften så som strøm, forsikringer, vedlikehold, vaktmester, kommunale avgifter, honorarer, renteutgifter og eventuelle avdrag på fellesgjeld. Det er styret som fastsetter fellesutgiftene basert på budsjetter.

Er jeg som andelseier ansvarlig for naboens fellesgjeld ?

-Ja. en hver andelseier er medansvarlig for lagets totale gjeld. Dette gjelder også dersom andelseier  har innfridd sin del av fellesgjelden (gjlelder ikke for vårt boretslag per dags dato).

Har jeg lov til å ha hund eller katt i borettslaget ?

-Ja, det er lov til å ha hund eller katt, men beboer må undertegne en avtale som spesifiserer anvarsforholdet. Beboer kan henvende seg til styret for å få en slik avtale.

Kan jeg ta ned eller sette opp en vegg inne i leiligheten min ?

-Ja, beboer kan stort sett gjøre hva han/hun vil inne i sin egen leilighet bortsett fra å flytte faste røropplegg, f.eks på bad, kjøkken eller toalett. Du bør også studere lagets vedtekter som du finner her.

Hva må jeg gjøre dersom jeg ønsker å installere ovn i min leilighet ?

-Så sant leiligheten har montert pipe kan det monteres ovn, men beboer må selv sørge for innkjøp og montering, samt gi melding til brannvesent om oppføringen. Styret krever feierattest fra brannvesenet før ovnen tas i bruk.

Kan jeg leie ut min parkeringsplass i fellesgarasjen ?

-Ja, men har beboer selv bil er det ikke lov å leie ut parkeringsplassen og selv parkere på lagets parkeringsplass.

Kan jeg sette bobilen/campingvogna mi på parkeringsplassen ?

-Ja, men kun for en kort periode. For å unngå borttauing må styret ha melding om type, registreringsnummer og hvor lenge kjøretøyet skal stå..

Kan jeg sende inn forslag om forbedringer i borettslaget ?

-Ja, som andelseier har du full rett til å sende inn forslag til styret eller generalforsamlingen. Forslaget må være undertegnet med fullt navn og leilighetsnummer og leveres til styret. Skal forslaget opp som sak i generalforsamlingen må det være mottatt av styret innen de frister som er satt av styret.

Kan jeg finne ut hvor mye fellesgjelden på min leilighet er per dags dato?

-Gå til siden for Boliger og finn nåværende gjeld til Husbanken på alle typer leiligheter i borettslaget. Gjelden er per 1. januar i inneværende år så du må trekke fra antall måneder med p.t. 4 % av gjelden i tillegg.

Kan jeg male min leilighet utvendig på terrassen i en annen farge?

-Nei, normalt er det styret (og generalforsamlingen) som vedtar når det skal males og i hvilken farge. Beboer kan ikke selv velge en annen farge og male sin del. Kontakt styret som ordner med maling dersom du skal flikke litt på eksisterende.

Kan jeg vaske bilen min i borettslaget ?

-Nei, grunnet meget strenge miljøregler er det ikke tillat med bilvask i borettslaget.

Kan jeg leie ut min leilighet uten å spørre styret?

-Ja, leiligheten kan leies ut i maks 3 år uten å ha tillatelse fra styret. Etter 3 år må du flytte tilbake eller eventuelt selge din leilighet. Det er alltid smart å kontakte styret og i melding om hvem som leier din leilighet og hvor styret kan nå deg i tilfelle noe skulle skje med leiligheten.

Er min terrasse og/eller hage"privat" område ?

-Både ja og nei, det er andelseiers ansvar å påse at terrassen er godt vedlikeholdt på innsiden, samt passe på at eventuelle avløp og sluker holdes rene, men det er lagets ansvar å påse at den er godt vedlikehold på utsiden, samt skifte sluker på innsiden. Ellers kan beboer stort sett gjøre hva han/hun vil med sin terrasse bortsett fra å male den i andre farger enn det som generalforsamlingen har bestemt. Når det gjelder hagen så har i vårt borettslag vært slik at beboer tar seg av hagen, kjøper planter og pynter opp, men i realiteten er det lagets eiendom på lik linje med andre fellesarealer, det vil si at dersom det ikke vedlikeholdes kan styret iverksette eksternt arbeid med både hage og terrasse for å holde områdene i god stand. Utgiftene belastes hele borettslaget (er det utvist slett/elendig vedlikehold kan beboer bli belastet for utgiftene).

Min hoveddør er skadet - hvem skal reparere den?

-Det er andelseiers plikt å sørge for at inngangsdøren er godt vedlikehold både på inn- og utsiden. Er døren skadet er det borettslagets ansvar å enten få den reparert eller skiftet, men dersom det er utvist slett vedlikehold kan andelseier bli belastet for kostnadene.

Kan jeg montere parabolantenne på terrassen min ?

-Nei, det er ikke tillatt med noen form for utvendige antenner i borettslaget.

Kan jeg få vaktmesteren til å hjelpe meg privat ?

-Ja, men kun dersom vaktmestere ønsker å gjøre dette på sin fritid. Beboer må selv gjøre opp med vaktmesteren etter at oppdraget er fullført. Laget tar ikke ansvar for det som vaktmesteren foretar seg i slike private saker.

Kan jeg bli straffet for ikke å stille opp til dugnad ?

-Nei, dugnad er en frivillig sak og et borettslag kan ikke pålegge eller iverksette straff eller bøter til de som ikke stiller. Imidlertid kan styret vedta å ta utgiftene til dugnad inn i fellesutgiftene, for derette å tilbakebetale deler av dette til de av beboerne som deltar i dugnaden. Styret vil imidlertid oppfordre alle til å delta på lagets dugnader.

Naboen min har høy musikk til langt ut op morgenkvisten, noe som gjør at jeg ikke sover særlig bra. Hvordan går jeg frem dersom jeg vil klage på dette?

-Først bør du ta dette opp med naboen din og forklare han/henne at du synes musikken er alt for høy og at du ikke får sove. Hjelper ikke dette bør du bekjentgjøre at du kommer til å ringe politiet og deretter varsle styret.  Du må levere skriftlig klage på bråket og signere med navn og leilighet til styret. Styret vil da ta dette opp etter de retningslinjene som gjelder i laget. Du vil bli orientert om situasjonen.

Kan jeg glasse inn terrassen min?

-Ja, men det er kun Farstad Glass AS som kan utføre innglassingen, samt at du selv må betale alle kostnadene, innklusive egenandelen på lagets glassforsikring dersom glasset skulle bli knust. I tillegg må du signere en ansvarsovertakelseserklæring til borettslaget FØR oppføringen.