Ombygging-påbygging-vedlikehold

Skal du pusse opp leiligheten din ?

Flytte eller fjerne en vegg?

Eller montere vedovn?

I henhold til våre vedtekter kan du som andelseier gjøre det meste innenfor dine fire vegger, men det er dog noen få punkter du ikke har lov til å gjøre uten at enten generalforsamlingen eller styret har gitt sitt samtykke før du begynner. For eksempel har generalforsamlingen enstemmig vedtatt at det ikke er tillatt med noen form for utvendige antenner som er synlige. I andre tilfeller har generalforsamlingen vedtatt maler som skal gjelde for alle leilighetene. Nedenfor finner du noen punkter som er vanlige i et borettslag

§1…følgende oppføringer er ikke tillatt i borettslaget uten forhåndsgodkjenning av generalforsamlingen med 2/3 flertall:

 • -Alle slags utvendige antenne

 • -Maling av utvendige vegger, dører, vinduer og/eller betongskillevegger

 • -Glassing eller påbygg i høyden av terrasser

 • -Andre fasadeendringer

 • -Montering av varmepumper

§2 ….følgende kan bare oppføres etter søknad til styret før arbeidet tar til.

 • -Markiser (etter gjeldende fargebestemmelser)
 • -Levegger i glass eller tre etter faste maler
 • -Ovn/peis (feiergodkjenning kreves etter monteringen)
 • -Faste elektriske installasjoner (kreves utført av faginstallatør)
 • -Dør til betongbod etter faste maler

§3 ….er du i tvil

 • Er du i tvil om hva du har lov til uten godkjenning fra styret eller generalforsamlingen,  kontakt styret eller se vedtektenes § 5.