Parkering

Hver leilighet disponerer en oppmerket parkeringsplass i felles garasje.

Det er tillatt med utleie dersom en ikke disponerer egen bil, men det er ikke tillatt med utleie av parkeringsplass for deretter å oppta plass på gjesteparkering.

Det er strengt forbudt å parkere på langs i garasjeanlegg.

Det er heller ikke tillatt å forlate avskiltede kjøretøy på gjesteparkering eller garasje uten at styret er informert om dette, og samtykke er gitt.

Det samme gjelder for campingvogner, lastebiler eller andre større kjøretøy på gjesteparkering uten at styret har godkjent dette.

Ulovlig parkerte biler blir fjernet på eierens bekostning