TV, Internett og telefoni

Å bo i et borettslag med kollektive avtaler betyr nesten alltid lavere priser enn for en enebolig når det gjelder kombinasjonen TV, telefon og Internett.

Utbygging av nye nett skjer nesten alltid der konsentrasjonen av mennesker er størst, nemlig i borettslag og sameier i byer og større tettsteder. Dermed får borettslag ofte tilbud om rabatter på kanalpakker, dekodere, telefoni og internett.

Borettslaget ønsker hele tiden tiden å være i forkant av det som skjer og å kunne tilby sine beboere det siste innen kommunikasjon og media. Borettslaget inngikk i 2005 avtale med Lyse.


Borettslaget kan per i dag tilby sine beboere følgende tjenester via Lyse:

TV Grunnpakke med 20 kanaler.

Dekkes av borettslaget gjennom fellsesutgiftene