Vedtekter

På grunn av at ny Lov Om Borettslag ble vedtatt i 2005 måtte borettslagets vedtekter erstattes med nye.

De nye vedtektene ble enstemmig godkjent på generalforsamlingen i 2020, og er nå gjeldende for borettslaget.

Det er viktig at alle andelseiere setter seg inn i vedtektene, spesielt gjelder dette § 5.1 og 5.2 som omhandler vedlikeholdsansvaret for andelseier og borettslag.

Du finner vedtektene under fanen Boguiden.