GOD INTERNKONTROLL GIR GOD HELSE, GODT MILJØ, SIKKERT VEDLIKEHOLD OG GOD SIKKERHETBorettslaget Byhaugen Vest I har satt fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) siden innflyttingen. Så tidlig som i 1997 fikk laget sin egen Kvalitetshåndbok med fastlagte prosedyrer og rutiner. I og med at HMS nå har fått eget kapittel (kap. III) er håndboken komplett. For å oppnå et best mulig helhetlig resultat for hele borettslaget er det viktig at både styret og beboerne arbeider aktivt sammen. I denne forbindelse har styret utarbeidet et informasjonshefte til beboerne. Heftet forteller i korte trekk hva HMS er, hvordan det virker i praksis, og hva en kan oppnå med en slik forskrift. Her finner du også en skjema som kan brukes til en enkel risikoanalyse for en leilighet. Du kan også studere lagets Kvalitetshåndbok dersom du ønsker det. Borettslaget ble i april 2005 sertifisert som Miljøfyrtårn av Grønn Hverdag og Stavanger kommune, samt tildelt Bomiljøprisen for 2006 fra Stavanger Boligbyggelag.